Medarbetarutveckling

80 Attraktivt ledarskap, del 1 - live från Kulturhuset Spira 0,00 kr Visa produkt
70 Frågor och svar: Att lyckas med medarbetarsamtal 0,00 kr Visa produkt
36 Ta emot korrigerande Feedback med nyfikenhet 0,00 kr Visa produkt
9 Ledarskap utifrån respekt - 5:e nivån av ledarskap enligt John C. Maxwell 0,00 kr Visa produkt
8 Ledarskap genom att utveckla andra - 4:e nivån av ledarskap enligt John C. Maxwell 0,00 kr Visa produkt
7 Ledarskap utifrån resultat - 3:e nivån av ledarskap enligt John C. Maxwell 0,00 kr Visa produkt
6 Ledarskap utifrån relation - 2:a nivån av ledarskap enligt John C. Maxwell 0,00 kr Visa produkt
5 Ledarskap utifrån din position - 1:a nivån av ledarskap enligt John C. Maxwell 0,00 kr Visa produkt
4 Älska ansvar - lär dig skapa muntliga kontrakt 0,00 kr Visa produkt
3 Din förmåga att vara tydlig lägger grunden för ditt ledarskap 0,00 kr Visa produkt
2 Ser du konflikter som ett hot eller en möjlighet? 0,00 kr Visa produkt
1 Skapa tillit och öppenhet, därför ska du ägna tid åt att möta dina medarbetare på ett personiligt plan 0,00 kr Visa produkt
1 2