96 Positiv psykologi, del 2

0,00 kr

Att ladda dina egna positiva batterier är avgörande för att du ska ha möjlighet att behålla en genomgående positiv attityd! I dagens avsnitt får du en rad tips från den moderna forskningen om hur du kan göra. I inledningen av avsnittet reflekterar vi över effekten av att fokusera på tidigare positiva erfarenheter för att på det sättet skapa en motvikt till de negativa och ”störande” upplevelser som vi alla möter på olika sätt. Vidare i avsnittet tar vi upp Martin Seligmans grundläggande begrepp PERMA, som inom den positiva psykologin som står för:

  • Positiva känslor
  • Engagemang
  • Relationer
  • Mening
  • Accomplishment/achievement (fullföljt utförande)