Ledarskapsarenan
Ett individuellt anpassat utvecklingsprogram för ledare och chefer i alla positioner

 

 

Vi tror på varje människas förmåga att utvecklas!


Ledarskapsarenan

Programmet Ledarskapsarenan är ingen vanlig ledarskapskurs. Ledarskapsarenan är individuell och långsiktig ledarträning i din egen miljö. Vi vet att det är ett mycket effektivt sätt att främja utveckling och verklig förändring. Programmet består av 4 delar för att på bästa sätt utveckla ditt ledarskap:

Genom tankeväckande texter byggda på forskning och beprövad erfarenhet.

Som utvecklar ditt personliga ledarskap, din strategiskaförmåga och kreativitet.

Att inte bara veta vad som borde göras, utangöra det också!

 

Som uppmuntrar och utmanar dig till att ta ditt ledarskap till en ny nivå.

 

Inför varje möte, arbetar du själv enligt följande modell:

                        • Läsning av ett kapitel i kurspärmen.
                        • Bearbetning och reflektion av kapitlet genom olika frågeställningar.
                        • Min insikt: Skriftlig reflektion som fördjupar lärandet.
                        • Min avsikt: Praktisk ledarträning genom att det inlästa avsnittet
                          omvandlas till aktiviteter och träning.

Vid mötet med ledartränaren blir du coachad, utmanad och uppmuntrad att
konkret
tillämpa dina nya kunskaper och insikter. Ledartränaren följer också
upp de
överenskomna målen och aktiviteterna.

 Nedan kan du lyssna avsnitt nr 91 som handlar om personlig ledarskap genom D2D 


Alla är vi unika.

När vi lär oss att inte sträva efter att bli en kopia av någon annan kan vi hitta vårt verkliga jag. Här finner vi själva grunden till det goda ledarskapet. En god ledare tar vara på sin egen potential för att kunna förädla andras potential. Därför behöver ledare ständigt utveckling. Själva essensen i ledarskapet är en brinnande längtan att hjälpa andra, och det är det som skiljer den framgångsrike ledaren från den ordinäre chefen.

 


PLT – Personlig Ledartränare

Behöver du ett externt bollplank som chef? Någon som kan hjälpa dig att få ordning på dina tankar så att du kan fatta klokare beslut? Öka din förmåga att kunna hantera besvärliga människor? Prioritera bättre och få balans?
Behöver er ledningsgrupp en spark i baken eller bättre struktur att jobba efter? Vill ni lära er att kommunicera bättre och få saker gjorda på kortare tid?

Vi kan hjälpa dig på din resa mot ett framgångsrikt ledarskap!