• Gäster
  • 99 Positiv psykologi, Julia Karhu

99 Positiv psykologi, Julia Karhu

0,00 kr

Under de senaste åren har det hänt mycket inom de kunskapsområden som rör hjärnans funktion kopplat till vårt välbefinnande och våra prestationer. I detta avsnittet möter vi Julia Karhu som är nyexaminerad inom Kognitiv neurovetenskap och Tillämpad positiv psykologi. Tillsammans med Julia tar vi reda på vad som är det senaste inom ämnet och vad en högskoleutbildning inom området kan leda till för framtida yrkesval. Vi samtalar självklart också om hur du som ledare kan ha nytta av kunskaperna inom positiv psykologi.