• Gäster
  • 98 Positiv psykologi, Sara Hammarkrantz

98 Positiv psykologi, Sara Hammarkrantz

0,00 kr

Tillsammans med Katarina Blom har Sara Hammarkrantz skrivit boken ”Lycka på fullt allvar”. Vi möter henne i en somrig intervju på ett café i Stockholm. Hon tar bla upp tre grundläggande förklaringsmodeller som visar sig avgörande för hur vi hanterar motgångar som möter oss. Ser vi dem som:

- Externa eller interna

- Tillfälliga eller varaktiga

- Specifika eller generella

Forskningen visar att de som valde att hantera sina motgångar som externa, tillfälliga och specifika händelser presterade upp till 37% bättre jämfört med de som valde att tolka motgångarna tvärt om.

Sara tar också upp sin absoluta favoritteori "Broaden and build Teorin" handlar om de positiva effekter som ett positivt förhållningssätt leder till genom att vi breddar vår perception och bygger vidare på erövrad kunskap.

Du får också bra tips på övningar som gör dig mer positiv!