• Frågor och svar
  • 94 Frågor och svar: Teamets resultat har gått ner, vad gör jag bäst för att nå målen igen?

94 Frågor och svar: Teamets resultat har gått ner, vad gör jag bäst för att nå målen igen?

0,00 kr

I veckans avsnitt tar vi upp en fråga från en av er lyssnare! Den här gången handlar frågan om ett team som inte längre når sina mål och vars resultat har gått neråt under en tid. Teamets ledare är relativt ny i sin roll och vill nu få tips om hur man på bästa sätt leder teamet till nya framgångar! I teamet finns både erfarna och nya anställda och frågan som lyssnaren ställer handlar också om att motivera de mer erfarna och att få dem med sig i arbetet att styra upp resultatet igen. Tack för en bra bra fråga och hoppas att du och alla andra i liknande situationer hittar vägar framåt med hjälp av detta avsnittet!