89 Förändringsledarens 8 vanligaste misstag enligt John Kotter (del 6)

0,00 kr

I idrottsvärlden är det ofta under de sista minuterna som matchen eller loppet avgörs. Det handlar om att spela tills signalen ljuder eller springa hela vägen in i mål. Annars finns risken att all den mödan man lagt ner går förlorad. Det samma gäller dig som förändringsledare. I detta avslutande avsnitt om förändringsledning tar vi tag i John Kotters 8 punkter som du behöver se upp med när du leder förändring. John Kotter har skrivit bästsäljaren ”leading change” och flera andra böcker om förändring och betraktas som en frontfigur inom förändringsledning. Enligt honom är detta de 8 vanligaste misstagen i förändringsarbete:

1. Inte tillräckligt stark ”Sense of urgency”

2. Att inte skapa ett starkt förändringsteam

3. Avsaknad av positiv vision

4. Visionen under kommuniceras

5. Att inte ha tagit bort ”elefanterna”

6. Missa belöningar

7. Att utropa segerns för tidigt

8. Att inte förankra förändringen i företagets kultur och värderingar