• Grupp/team utveckling
  • 88 Förändringsledning, KASAM och ägarskap är grunden för lyckad förändring (del 5)

88 Förändringsledning, KASAM och ägarskap är grunden för lyckad förändring (del 5)

0,00 kr

Aron Antonovsky studerade kvinnor som överlevt världskrigets koncentrationsläger. Hans forskning visade att de som kom ut ur de fruktansvärda förhållandena med bibehållen mental hälsa hade kunnat se sig själva som del av ett meningsfullt sammanhang som skapade en inre mental styrka. Detta kom att kallas för KASAM - upplevelsen av att vara del av ett sammanhang. KASAM bygger på tre grunder:

1. Begriplighet

2. Hanterbarhet

3. Meningsfullhet

Som förändringsledare är det viktigt att erbjuda de berörda upplevelsen av KASAM genom att stärka de tre områdena som beskrivs ovan. I avsnittet får du många konkreta tips på hur du gör detta enkelt och praktiskt.

Kim bjuder också på sina fyra I:n som en regel för förändring:

Informera,Involvera, Inspirera, Implementera