87 Förändringsledning, förbättra eller förändra (del 4)

0,00 kr

Det finns mist två diken i vårt förhållande till förändring. På ena sidan att motsätta sig förändring och vilja ha allt som förut och på andra sidan förändring för förändringens skull. Många ledare hamnar omedvetet under press att skapa förändring för att visa på sin egen betydelse och handlingskraft. Många vill kunna säga ”Sedan jag kom till bolaget har vi förändrat...” jämfört med att framstå som att man inte gjort någon skillnad alls. Många organisationer visar därför på en utbredd ”förändringströtthet” om man under en kort tid bytt ledare flera gånger. Många gånger skulle förbättringar kanske ha räckt istället för genomgripande förändringar. I avsnittet samtalar vi också om behovet av att känna till skillnaden mellan enkelloops förändringar och dubbelloops förändringar.

1. Enkel loop – Gör vi saker på rätt sätt? (Förbättring: Hur kan vi få ut mer och bättre produkter ur vår maskin..?)

2. Dubbel loop – Gör vi rätt saker? (Förändring: Har vi rätt maskin och producerar vi rätt produkter?)