86 Förändringsledning, kriskurvan och fyrarummaren (del 3)

0,00 kr

Ibland är kommer förändringar plötsligt och överraskande. Då sätts en reaktionscykel igång som går att känna ingen och som är viktig att känna till som ledare. Psykologen Kullberg beskriver händelseförloppet som en kriskurva I avsnittet går vi igenom dess fyra olika faser:

1. Förnekelse

2. Förvirring

3. Acceptans och nyorientering

4. Inspiration och engagemang

Vi beskriver också en liknande modell av Claes Janssen ”fyrarummaren” som du kan använda dig av som underlag för ett öppet och utvecklande samtal i en grupp som står i förändring. Personer tar emot förändring på olika sätt och som ledare behöver man vara uppmärksam på vilken kultur och vilka värderingar som finns och som kan upplevas som hotade genom förändringen.

I avsnittet berättar Kim om ny teknik i självstyrande bilar och kommer med ett indirekt förslag på att slå ihop HV71 med Frölunda...