84 Förändringsledning utifrån DISC

0,00 kr

En viktig insikt för förändringsledaren är att vi tar till oss förändring på olika sätt utifrån vårt personliga beteende. På samma sätt agerar vi olika som förändringsledare beroende på vår egen personliga beteendeprofil. Med utgångspunkt från DISC fyra färger går vi i avsnittet igenom hur den som leder förändringen föredrar att agera. Förenklat kan man beskriva förändringsledarens beteenden för respektive färg med dessa ord.

Röd - Driver förändringar

Gul – Målar och beskriver förändringar

Grön - Odlar förändringar

Blå – Beräknar förändringar

I avsnittet berättar vi också hur dessa ledare kan förväntas reagera på förändring som någon annan leder och som de själva blir ”utsatta” för.