• Medarbetarutveckling
  • 8 Ledarskap genom att utveckla andra - 4:e nivån av ledarskap enligt John C. Maxwell

8 Ledarskap genom att utveckla andra - 4:e nivån av ledarskap enligt John C. Maxwell

0,00 kr

Maxwell beskriver fem nivåer av ledarskap som var och en bygger på varandra. I detta avsnittet reflekterar vi fritt runt den fjärde nivån: Att utveckla andra.