77 Konflikthantering, med hjälp av DISC

0,00 kr

Att hantera konflikter hör till ledarskapets vanligaste men också mest krävande uppgifter. Med hjälp av DISC, en analys av personligt beteende, kan du lära dig känna igen och hantera dina medarbetares konfliktbeteende. I avsnittet får du följa med Kim på ett av sina konflikthanteringsuppdrag i en berättelse från ett uppdrag i ett företag. I avsnittet beskriver vi de fyra olika DISC färgernas sätt att reagera på konflikt, som kan sammanfattas såhär:

  • Röd – rakt på sak, orädd och ibland högljudd, ser inte konflikt som ett problem
  • Gul – undviker konflikt om det går, vill bli förstådd och försöker vinna andras medhåll
  • Grön – blir sällan upprörd, går det över en viss gräns tenderar allt att komma ut på en gång
  • Blå – konflikter handlar oftast om brutna löften eller brutna regler, hanterar dem ofta i skrift

I slutet av avsnittet får Kim ett nytt läxförhör som du som lyssnare också får ta del av!