• Grupp/team utveckling
  • 76 Effektiv kommunikation höjer både motivation och resultat, lär dig kommunicera med hjälp av DISC

76 Effektiv kommunikation höjer både motivation och resultat, lär dig kommunicera med hjälp av DISC

0,00 kr

Genom att använda DISC, en analys av personligt beteende, kan du lära dig att anpassa din kommunikation så att dina medarbetare upplever högre motivation och når ett högre resultat. Hemligheten ligger i att inte bara kommunicera på det sätt som kommer naturligt för dig utan att också kunna anpassa dig dina medarbetares komplikationsstil! I avsnittet beskriver vi de fyra olika DISC färgernas sätt att kommunicera, som kan sammanfattas såhär:

  • Röd – rakt på sak, kortfattad och målinriktad, vill få dig att reagera
  • Gul – pratsam, målar gärna upp stora exempel, vill fängsla dig med sitt sätt att tala
  • Grön – personlig, vänlig och ibland även ganska omfattande, vill känna in vad du tycker
  • Blå – föredrar skriftlig kommunikation, talar som svar på direkta frågor, vill vara exakta och ha rätt

I slutet av avsnittet får Kim ett läxförhör som du som lyssnare också får ta del av!