74 Introduktion till DISC - Lär känna dina medarbetare genom deras styrkor

0,00 kr

Det finns stora fördelar att fördjupa din kunskap om dig själv och om dina medarbetare. Det underlättar kommunikation, problem och konfliktlösning och hjälper dig att delegera rätt saker till rätt person baserat på deras styrkor. Ett sätt att göra detta är att använda DISC, en analys av personligt beteende. I avsnittet beskriver vi kort DISC analysens bakgrund och några grundläggande fakta om DISC analysens fyra färger. Sedan fokuserar vi på att beskriva de olika färgernas unika styrkor som kan sammanfattas såhär:

  • Röd – dominant, målinriktad och beslutsam
  • Gul – social, verbal och inspirerande
  • Grön – samspel, omtänksam, uthållig
  • Blå – kunskapsbaserad, faktaorienterad, självständig

Du får utmaningen i slutet av avsnittet att fundera på vad du kan lära dig om dina medarbetare genom att identifiera deras styrkor och vilken färg de representerar.