• Personlig utveckling
  • 73 Att jobba effektivt med din egen utveckling - erfarenheter från våra lyssnare!

73 Att jobba effektivt med din egen utveckling - erfarenheter från våra lyssnare!

0,00 kr

Det finns många sätt att jobba med din egen utveckling. De som visat sig mest effektiva är sådana som lockar till egen reflektion och att fånga dina egna tankar på papper. I detta avsnittet får vi möta en av våra fantastiska lyssnare, Karl Björklund som bestämt sig för att använda just Ledarskap med Magnus och Kim som verktyg för att växa! Kalle har målmedvetet bestämt sig för att jobba med sin egen reflektion och började om från första avsnittet med penna och papper i beredskap.

Hur jobbar du med din utveckling? Hör av dig till oss så kan du få hjälp igång på det sätt som är bäst för dig!