• Gäster
  • 65 Därför tränade han sina chefer att våga ställa de ”äckliga” frågorna - Möt Anders Larsson, VD för Nybergs Bil, Del 2

65 Därför tränade han sina chefer att våga ställa de ”äckliga” frågorna - Möt Anders Larsson, VD för Nybergs Bil, Del 2

0,00 kr

För 6 år sedan tillträdde Anders Larsson som VD för Nybergs Bil. Sedan dess har han tillsammans med ledarskapstränare och konsulter tränat sin personal att våga ställa de ”äckliga” frågorna. Frågor som gör människor växer! Har det gett resultat? Ja, resultatet på sista raden har fördubblats och företaget har gjort ”all time high” tre år i rad! I avsnittet berättar Anders hur träningen gått till och om hur viktigt det var att bjuda tränare och konsulter till företaget för att träna i verkligheten, i stället för att skicka sin personal till kurser och utbildningar.