• Gäster
  • 64 Ökat resultat genom ledarskap och personalutveckling - Möt Anders Larsson, VD för Nybergs Bil. Del 1

64 Ökat resultat genom ledarskap och personalutveckling - Möt Anders Larsson, VD för Nybergs Bil. Del 1

0,00 kr

För 6 år sedan tillträdde Anders Larsson som VD för Nybergs Bil. Sedan dess har han tillsammans med sina medarbetare (som alla kallas medansvariga) lagt 32 000 timmar på ledarskapsutveckling och gemensamt arbete med företagskulturen! Har det gett resultat? Ja, resultatet på sista raden har fördubblats och företaget har gjort ”all time high” tre år i rad! I avsnittet berättar Anders vad som varit viktigt för att kunna se alla inom företaget växa och utvecklas!