55 Frågor och svar: Jag vill bli bäst… men hur?!

0,00 kr

I dagens avsnitt svarar vi på frågor från er lyssnare om mål och målsättningar. Vi tar upp frågan om hur långsiktiga våra mål ska vara. Är det mest effektivt att sätta riktigt långa eller superkorta mål? Magnus tar upp tendensen att våra mål på 3månaders sikt tenderar att flyttas framåt med en månad i taget så att de alltid ligger 3 månader framåt. Hur kan du komma åt det och se till att du inte skjuter dina mål framför dig?

Vi tar också upp målet att bli bäst, hur blir man det?