49 Magnus och Kims målskola, del 3

0,00 kr

Ordet BÄTTRE är ett av de sämre orden du kan säga till dig själv när du sätter upp dina mål! Ändå är just bättre ett av de vanligast förekommande orden som ledare och chefer använder in sina personliga målbeskrivningar. Kanske är det så för dig också? I början av veckans avsnitt förklarar Magnus varför du ska börja träna på 2 km-slingan för att ersätta ordet bättre med något som din hjärna verkligen förstår, så att du får hjärnans hjälp att nå dina mål!

I avsnittet samtalar vi också om hur viktigt det är att du har positiva associationer till dina mål. Tex kan du behöva byta ut själva ordet mål till beskrivningar, framtidsbilder eller något annat ord som du själv gillar.