45 Personligt ledarskap – att hantera rädslor

0,00 kr

Hur agerar du när du blir påverkad av rädsla? Vad vet du om ditt eget reaktionsmönster och hur tror du att din rädsla påverkar andra omkring dig? Blir du arg eller går du och gömmer dig? I dagens avsnitt samtalar vi vidare om hur du som ledare kan förhålla dig till och jobba med dina rädslor. Du får tre konkreta punkter som hjälper dig att minska din rädsla. Vi tar också upp hur viktigt det är att du som ledare är medveten om att du lätt kan skapa rädslor hos andra utan att det är din avsikt. Kim ställer frågan om du är driven av yttre omständigheter eller om det är du som driver dina yttre omständigheter? Ofta är det rädslor som hindrar oss från att vara produktiva och påverka våra omständigheter, men med några enkla övningar kan du lättare vinna över rädslan!