44 Personligt ledarskap – om att vara rädd…

0,00 kr

Alla upplever rädsla och alla påverkas av rädslor på olika sätt. Det gäller även dig som ledare, oavsett om du är gammal och erfaren eller ny och på väg in i ditt första ledaruppdrag. Vad kommer våra rädslor ifrån och hur kan vi ta reda på vad det egentligen är som triggar våra rädslor i olika sammanhang. Kim relaterar till Srinivasan Pillay's forskning som visar att rädslan smalnar av vår förmåga att ta in andra emotioner. Magnus berättar om hur lätt det är för oss ledare att skapa rädslor hos andra genom vårt sätt att uppträda eller kommunicera på olika sätt. Man brukar säga att ”en rädd hund skäller” och det är stor risk att du gör det också när du upplever rädsla, men det behöver inte vara så. Lär dig hantera snarare än att undvika din rädsla så växer ditt ledarskap.