40 Faciliterande ledarskap

0,00 kr

En definition av en facilitator är en person som arbetar med att hjälpa en grupp människor att arbeta mot ett gemensamt resultat. I dagens avsnitt diskuterar vi fördelarna med att vara faciliteranade i sitt ledarskap med våra gäster Steve och Gabriela Thompson från organisationen Mentor and Business Coaches International (Australien). De gästar oss i vår studio och vi för samtalet med dem på engelska. Ett av deras råd till dig som vill utveckla en faciliterande ledarstil är att själv träna sitt ledarskap tillsammans med en faciliterande mentor eller ledarskapstränare. Det stämmer väl med vår egen erfarenhet av att ha arbetat med chefer och ledare. Den som själv blir tränad på ett fasiliterande sätt tar den erfarenheten med sig och applicerar den på sina egna medarbetarsamtal och utvecklingssamtal med sin personal. I avsnittet får du också ett bra citat signerat Steve Thompson om fördelen med att engagera ett helt team i att lösa problem och hitta vägen frammåt: [A facilitative leader knows that] ”There is multiple solutions to every one problem out there”