39 Personligt ledarskap – kloka beslut!

0,00 kr

Oavsett om du fattar dina beslut snabbt eller långsamt så är kvalitén på dina beslut avgörande för din utveckling. Ledare har olika stort behov av trygghet och säkerhet i sin beslutsprocess. Några behöver en större mängd information, några behöver bolla sina tankar med andra och ytterligare några går på den sk. magkänslan. Hur ser din beslutsprocess ut?

I avsnittet får du uppgiften att titta bakåt och analysera några av dina tidigare beslut och vad dom ledde fram till för att lära dig hur du fattar beslut på bästa sätt. Inspirerad av en berättelse ger sig Magnus på att skapa ett eget citat ... ”alla beslut är inte kloka men du kan bli klokare av att fatta beslut”. Kim berättar om styrelserummet där det stod på väggen ”här fattas det beslut”, så är det – antingen fattas besluten eller så fattas dom!