38 Personligt ledarskap – vinnande vanor!

0,00 kr

Den snabbaste vägen till framgång i ditt personliga ledarskap är att byta en dålig vana mot en god vana. Dina vanor tar dig alltid någonstans, men det är bara dina goda vanor som tar dig till dina mål! I dagens avsnitt får du en fördjupad kunskap om vad vanor är och hur de fungerar. Kim tar upp vanornas tre beståndsdelar: trigger, handling och belöning och lyckas även med bedriften att nämna något positivt om rökning. Magnus berättar om ”reflektion i handling” som ett begrepp inom forskningen runt professionellt handlande ur boken The Reflective Practitioner (Donald Schön).

Dessutom får du en enkel i.i.i. formel för att komma igång med en ny vana: idag, inte imorgon!