• Frågor och svar
  • 35 Frågor och svar: Ny som chef, och chef för tidigare kollegor

35 Frågor och svar: Ny som chef, och chef för tidigare kollegor

0,00 kr

Baserat på en fråga från en av våra lyssnare tar vi upp situationen att vara ny som chef och att bli chef för tidigare medarbetare. Vad ska man tänka på? Magnus är först ut och tar upp vikten av att bearbeta dina egna förväntningar på dig själv som chef. Ofta är chefens egna ambitioner och kraven på sig själv för höga och skapar onödig stress och press. Kim tar upp vikten av att känna till sina befogenheter och bli trygg med att ta beslut i nivå med dem. Vi samtalar också om att lära känna sin grupp genom intervjuer och hög närvaro. Det gäller även den som blir chef för sina tidigare medarbetare, som man tror att man känner men som du nu behöver ”lära känna igen” som chef och etablera en ny relation. Du får också med dig några övningar som du kan göra för att stärka din egen inre bild av dig själv som chef.

Avslutningsvis får du rådet att bygga ett starkt team omkring dig, ett team där både du och andra får utrymme att lyckas.