• Gäster
  • 33 Alla människor föds nakna

33 Alla människor föds nakna

0,00 kr

Lämna scenen till dina medarbetare och släpp människor fria att prestera! Det är enligt Johan Werneskog en nyckel till Cygates framgång under de senaste 10 åren. Under den perioden har bolaget vuxit från 300 till ca 750 medarbetare totalt. Johan är en av fyra regionchefer och vi möter honom med frågan om vad som krävs av ledarskapet i ett snabbt växande bolag. Ett av svaren från Johan handlar om att lämna scenen till medarbetarna med fullt förtroende för att de kommer att lyckas med sina ansvar och uppdrag. Vi berör också frågor om kultur, personlig utveckling och att alla människor föds nakna – utan titlar, med samma värde!