28 Effektiva team, del 4

0,00 kr

Ditt ledarskap är avgörande för om teamet kommer igenom konflikt och oppositions fasen. Ditt mål är att teamet ska utvecklas vidare och bli ett effektivt team. Det är du som har störst möjlighet att påverka om det blir så. Även om du inte känner det så alltid är det du som ledare som har störst makt att påverka den kultur som teamet håller på att skapa tillsammans.

I det här avsnittet får du flera praktiska verktyg för att leda och påverka ditt teams utveckling. Vilket verktyg du än väljer att använda så kommer det att kräva mod och tydlighet från dig som ledare. I den här fasen får man inte mycket gratis. Ofta behöver du visa stort tålamod med deltagarnas behov av att söka sin egen plats och identitet i teamet. Du behöver också vara tydlig med att inte tillåta att någon konflikt om teamets arbete går över till att bli personkonflikter med personliga påhopp. Du kan rädda mycket av teamets fortsatta utveckling tillsammans om du stävar den typen av konflikter direkt genom att göra deltagarna uppmärksamma på sitt beteende och klart säga ifrån att det inte är ok.

Mot slutet av avsnittet berättar Kim om hur du kan hjälpa hela teamet framåt genom att ta upp samtal om de spelregler som ni vill ska känneteckna ert samarbete. Och har ni redan gjort det så kan du gärna fråga teamet hur de uppfattar att ni följer era spelregler och vad de tycker att ni kan bli bättre på. Du får också rådet av Magnus att alltid använda 10-20% av teamets mötestid åt att bearbeta teamets inre processer och åt team-kultur-utvecklande samtal om er funktion tillsammans. Gör du det så har du alltid ett fräscht team att jobba med!