278 Marika Ronty

0,00 kr

Marika Ronty är leg.psykolog, handledare, föreläsare och författare. Med 40 års erfarenhet inom ledarskapsutveckling fortsätter Marika Ronty att med samma iver och inspiration utveckla teorier och verktyg till nytta för företag och organisationer som önskar se sina ledare utvecklas. Vi möter Marika i ett samtal om ledarintelligens i olika dimensioner. Vi får också ta del av några av Marikas bästa tips till dig som önskar fortsätta att växa hela livet, och tillsammans reflekterar vi över vilken betydelse nyfikenhet och självkännedom har för ett gott ledarskap!