277 One size fits all – eller? Del 2

0,00 kr

Hur tar du reda på vad just dina medarbetare önskar mer eller mindre av i ditt ledarskap? Det är frågan som vi skickar med till dig i slutet av avsnittet, tillsammans med några tips och idéer på hur du kan börja den resan. Vi konstaterar tillsammans att vi mer och mer kommer till insikt om att ledarskap utvecklas bäst i samspel med de som ledaren leder, och att det finns mycket att vinna på att öppna upp för det samspelet på ledarens initiativ. I avsnittet delar vi också med oss av några av våra mest uppskattade tips från våra gemensamma föreläsningar tillsammans med några belysande erfarenheter från våra uppdrag som ledarskapstränare.