• Gäster
  • 274 Robert Bloom – Nybergs Bil

274 Robert Bloom – Nybergs Bil

0,00 kr

r fyra år sedan tog Robert Bloom över som VD för Nybergs Bil i ett läge då företaget under flera år arbetat mycket aktivt med värdegrunden, kundbemötandet, samspelet mellan medarbetargrupper och företagskulturen i stort. Under Roberts tid har det arbetet fortsatt och i vår intervju med Robert blir det tydligt vilken betydelse det har fått för bolagets framgång. ”Det är ingen slump att vi är där vi är…” är ett uttalande som Robert återkommer till för att förtydliga hur viktigt det har varit för dem att arbeta med dessa områden. Vi passar också på att fråga hur det var att ta över och ärva en tydlig värdegrund och hur Robert valt att förhålla sig till balansen mellan att bevara och förnya i sitt ledarskap.