• Gäster
  • 27 Nyfikenhet och viljan att vinna

27 Nyfikenhet och viljan att vinna

0,00 kr

I ett samtal med Mikael Smedberg VD och flygplatschef för Örebro Airport fortsätter vi att lära oss av våra lyssnares egna erfarenheter av ledarskap. Mikael betonar vikten av att vara närvarande som ledare och att medvetet tänka träning i sitt ledarskap. Han tar också upp, som en av sina lärdomar, att känna sig själv så väl att man vet när man ska säga nej till lockande men för stora uppgifter. Annars konkurrerar andra saker lätt ut själva ledningsuppdraget och tillgängligheten som ledare.

De tre områden som vi fastnade för när vi lyssnade på Mikael var hans nyfikenhet, vilja att vinna och intresse för medarbetarnas utveckling.

Nyfikenheten driver dig att upptäcka nya saker även i det som du känner väl. Den hjälper dig att tänka nytt och göra nytt. Det finns många roliga sätta att utveckla sin nyfikenhet på ett positivt sätt. I detta avsnittet ger Magnus dig ett enkelt verktyg för att motionera din hjärna genom att leka med olika framtidsbilder av dig själv. Se dig själv som operasångare, tågkonduktör, elitgymnast eller vad som helst som ligger långt från det du gör idag och lev dig in i rollen några sekunder. Precis som en elitidrottare ansvarar för att hålla sin kondition i topp ansvarar du som ledare att hålla din kreativitet och nyfikenhet på topp!

I fråga om att utveckla effektiva team nämner Mikael om sin egen positiva erfarenhet av att team som nått långt i sin utveckling kräver mindre och mindre av dig som ledare. I nästa avsnitt jobbar vi vidare med att skapa effektiva team.