269 Bättre ledare om ett år?

0,00 kr

Är du en bättre bilförare om fem år? Författaren Robert Biswas-Diener berättar att de flesta brukar svara ett självklart ja på den frågan, eftersom det innebär fem år till av erfarenheter bakom ratten. I verkligheten blir de flesta av oss något sämre bilförare med tiden. Ålder och slentrianmessigt körande påverkar utvecklingen negativt. För att verkligen utvecklas krävs medveten träning, reflektion över erfarenheter och feedback på prestation, beteende osv. Jämförelse mellan bilkörning och ledarskap är slående. De flesta tar för givet att de blir bättre som ledare, bara genom att fortsätta leda… Men det som behövs för verklig utveckling är träning, reflektion och feedback! I avsnittet berättar vi om hur vi arbetar för att träna och utveckla ledarskap med hjälp av programmet Ledarskapsarenan, ett personligt utvecklingsprogram för dig som vill fortsätta att utvecklas!