266 Frågor, önskningar och drivkrafter!

0,00 kr

Det lönar sig alltid att fråga” är ett uttryck som du kanske har hört någon gång. Som chef och ledare har frågor en central betydelse. Särskilt frågor som forskar efter medarbetarnas önskningar och drivkrafter. Vad är det som får dina medarbetare att gå till jobbet varje dag? Vet du det kan du också bidra till att stärka dina medarbetares drivkrafter och engagemang. Ibland behöver vi ställa våra frågor flera gånger på flera olika sätt för att leta oss fram till de svar som leder oss framåt. I avsnittet tar vi upp olika erfarenheter och exempel på frågor och Magnus passar också på att berätta om frågornas betydelse under en resa hem med flyg från Amsterdam!