• Gäster
  • 262 Mikael Widlund – Självklarheter satta i system!

262 Mikael Widlund – Självklarheter satta i system!

0,00 kr

Vi möter Mikael Widlund, Business Unit Director Nordic på NordicInfu Care AB, med frågan om vad som är det viktigaste för en chef/ledare att tänka på. Mikaels svar handlar om att som ledare hela tiden söka sig fram till sitt viktigaste bidrag, att verka för organisationens bästa, att lyfta blicken och ta beslut som gör att verksamheten kan utvecklas vidare. I vårt samtal nämner Mikael också att när tempot hela tiden går upp och alla intryck ökar så blir det mer och mer viktigt att chefer och ledare stöttar medarbetarna i att fokusera, genom att välja och välja bort. Vi får också ta del av några av Mikaels tuffaste utmaningar som chef, men också några av hans magic moments!