261 Skattjakt!

0,00 kr

Ordet skattjakt relaterar till barnens ohämmade engagemang på ett kalas när skatten ska hittas och alla vill vara först framme! En skattjakt som kännetecknas av iver, engagemang och kaos ordning – alla på en gång! Hur skapar du intresse, mod och engagemang för er väg framåt? I avsnittet tar vi upp flera olika perspektiv på förändringsinriktat arbete och olika modeller som går att använda för att se framåt. Ett exempel är Appreciative Inquiry som på svenska kan översättas till styrke- eller tillgångsbaserat förändringsarbete. Vi tar också upp S.O.A.R som ett alternativ till den mer kända S.W.O.T – analysen och som avslutning av avsnittet får du sex frågor och två påståenden att ta med dig in i ditt sökande efter framtidens skatter!