• Gäster
  • 260 Jessica Norgren – om att fira!

260 Jessica Norgren – om att fira!

0,00 kr

Att fira tillsammans är viktigt för Jessica Norgren, General Manager, Haymarket by Scandic. Under flera år har hon och hennes medarbetare fokuserat på att fira även små sker som sker i verksamheten. Firandet kan vara en high five i korridoren på morgonen, eller en gåva ur presentskåpet i samband med kvartalets firarmöte! I samtalet med Jessica får vi veta mer om hur arbetet med att skapa en firande kultur har gått till och vilka utmaningar de har mött på vägen. Hon tar oss också med på ett firarmöte och beskriver rummet, miljön, och hur ett återkommande firarmöte i deras verksamhet går till!