258 Chefen – Viktigast på jobbet?

0,00 kr

En enkel undersökning på sociala medier visar att över 40% av de som svarar tycker att ”en bra chef” är det viktigaste för dem på arbetsplatsen. Hur förhåller du som ledare/chef till det? Hur är man ”det viktigaste” för sina medarbetare utan att ta sig själv på för stort allvar? Många chefer berättar hur lätt det är att glömma bort hur mycket ett uppmuntrande ord eller ett tack från dem betyder för en enskild medarbetare eller hur viktig deras roll är för att släppa fram andra i ansvar och engagemang. I avsnittet tar vi upp olika perspektiv på hur du som ledare och chef kan växa vidare i din roll, och vara ”viktigast på jobbet” på ett balanserat sätt!