• Gäster
  • 257 Dan Persson – Knistad Herrgård

257 Dan Persson – Knistad Herrgård

0,00 kr

Man blir inte ledare bara för att man har personal…” är ett av flera insiktsfulla one-liner från vår gäst Dan Persson, ägare och VD för Knistad Herrgård. Vidare konstaterar Per också att ”man blir inte smart bara för att man har råd att köpa en herrgård…”. Men hur kom det sig att just Dan blev ägare av en herrgård med hotell, konferens, golfbana mm, och hur ser Per på sitt ledarskap? I avsnittet får vi ta del av Dans erfarenheter och tankar om ledarskap utifrån hans grundläggande förhållningssätt ”vi har inte råd att inte ta ledarskap på allvar...”