249 Så blir du en modigare ledare - del 1

0,00 kr

Mod är inte frånvaro av rädsla. Mod är att agera på det sätt som man uppfattar är rätt, trots rädslan! Ledarskap handlar om att visa mod, och att lära dig hantera den rädsla som naturligt uppstår när du leder. I avsnittet tar vi upp flera olika perspektiv på vad det innebär att vara modig som ledare och vad du kan göra för att utveckla ditt mod!