247 Olika ledarskap för gen X, Y och Z ?

0,00 kr

Att tillhöra en generation innebär att man delar gemensamma referenspunkter, historiska händelser och samhällsvärderingar från sin uppväxt. Generationstillhörigheten visar sig också i vilken syn vi har på ledarskap och vad vi önskar av våra ledare och chefer. I avsnittet tar vi upp konkreta exempel på vad du som ledare kan göra för att anpassa ditt ledarskap till olika generationers önskemål och behov.