• Gäster
  • 245 Stefan Söderfjäll, del 2

245 Stefan Söderfjäll, del 2

0,00 kr

Sedan drygt 20 år tillbaka har Stefan Söderfjäll arbetat för att göra forskningsbaserad kunskap tillgänglig för människor. I avsnitt två med Stefan samtalar vi om medarbetarskap i relation till ledarskap. Har vi skapat en romantiserad blid av ledarskapets betydelse, eller är det fortfarande så viktigt som vi tidigare har trott? Stefan tar också upp olika perspektiv på förmågor som sticker ut som generellt viktiga i rekrytering av ny personal. Vi tar också upp tankar om vad som är essensen i ett gott och väl fungerande ledarskap!