• Gäster
  • 244 Stefan Söderfjäll, del 1

244 Stefan Söderfjäll, del 1

0,00 kr

Sedan drygt 20 år tillbaka har Stefan Söderfjäll arbetat för att göra forskningsbaserad kunskap tillgänglig för människor, i ett format som gör det användbart lättillgängligt. I avsnittet samtalar vi om vad som är viktigt nu inom ledarskapsforskning och vilka förändringar Stefan har lagt märke till under åren. Vi ställer också frågor om verktyget ”Lead Forward” och vikten av att utveckla ledarskap i samspel med sina medarbetare.