• Gäster
  • 241 Maron Zeidan – PREVAS

241 Maron Zeidan – PREVAS

0,00 kr

Maron Zeidan är född i Sverige men har ändå fått brottas med känslan av utanförskap och exkludering under sin uppväxt. I vårt samtal ställer vi frågor om hur det har påverkat honom och om hur han upplever det idag, som chef inom Prevas. Vi passar också på att lära oss av Maron hur man bäst svarar när någon tydligt ifrågasätter dig som ledare. Mot slutet av samtalet lyssnar vi till Marons bästa råd och tankar för dig som är på väg in i ett ledande uppdrag, innan Magnus och Kim delar med sig av sina reflektioner efter mötet med Maron Zeidan.