• Gäster
  • 240 Hans-Erik Wikman - PREVAS

240 Hans-Erik Wikman - PREVAS

0,00 kr

Som ung 25 åring gick fick Hans-Erik utmaningen att bli chef för första gången. Vi möter Hans-Erik i ett samtal om hur det går till när man växer och utvecklas som ledare och vad som har varit viktigt för honom i hans ledarskap fram till idag, som Prevas regionchef i Stockholm.Vi får också höra Hans-Eriks tankar om vad som är viktigt för ledare nu och framåt!