24 Effektiva team, del 1

0,00 kr

Att arbeta i team är något som nästan alla har erfarenhet av. Men inte alla vet vad det är som händer när man sätter samman en grupp av människor till att utgöra ett team. Det som definierar ett team jämfört med en grupp är att teamet hålls samman av ett gemensamt mål och är ömsesidigt beroende av varandra för att nå målet. Många team brister i sin överlåtelse till varandra och många ledare brister i sin förståelse för teamets inre processer.

Det första vi slår fast i detta inledande avsnitt om att skapa effektiva team är att du som ledare kan och bör veta något om hur ett team växer och utvecklas. Du behöver inte överaskas, du kan vara förberedd. Dessutom visar forskning insikten om hur team utvecklas tydligt ökar teamets förmåga att prestera. Teamet kompetens är inte automatiskt lika med summan av varje teammedlems kompetens. Potentialen finns att teamet presterar långt bättre än så men alldeles för ofta är det tvärt om. Att teamet utgörs av högpresterande och professionella personer är inte en garanti för att de ska lyckas tillsammans. Kim tar några kända exempel från hur ishockeylag har underpresterat trotts att alla spelare var stjärnor. När ett team sätts samman starar minst två processer samtidigt. Den ena handlar om teamets uppdrag och den är nog alla medvetna om. Den andra handlar om själva teamet och dess utveckling och den är det många som missar. Båda processerna kräver energi och fokus från teamets medlemmar. Lyckas du som ledare att underlätta teamets process så skapar du mer utrymme och energi för teamet att ägna sig åt uppdraget. Inledningsvis är det tillhörighet och trygghet som utgör teamets inre process.

Magnus berättar om de frågor som är aktuella för de enskilda teammedlemmarna när det gäller att etablera tillhörighet och känna trygghet. Du som ledare kan bil skicklig på att besvara dessa genom ditt sätt att leda teamet. Några exempel p är ”Har jag ett värde i det sammanhanget”, ”är jag tillräckligt kompetent”, ”vad kommer att förväntas av mig” och ”tycker de andra om mig”. I nästa avsnitt kommer vi att gå närmare in på vad du som ledare kan göra för att underlätta för ditt team att snabbt och målinriktat arbeta er igenom det första stadiet i teamets utveckling och lägga en bra grund för teamets fortsatta arbete tillsammans.