• Gäster
  • 23 Martin Luther King sa inte ”I have a plan”

23 Martin Luther King sa inte ”I have a plan”

0,00 kr

Martin Luther King sa ”I have a dream” i det som räkans som ett av världshistoriens viktigaste tal. Hade han sagt ”I have a plan” så skulle förmodligen ingen av oss kommit ihåg den planen. Ändå är det ofta så som vi gör med oss själva och med andra. Vi censurerar våra drömmar och tycker att det är viktigare med bra planer. Men det är inte dina planer som formar din framtid, det är dina drömmar. Om människor inte först fångat din dröm kommer de inte heller att förverkliga din plan.

I dagens avsnitt möter vi Beatrice Carpvik på Consid AB som vet vad det innebär att våga drömma och att våga vara konkret med sin dröm för att sedan se den gå i uppfyllelse. Idag är hon i sin drömposition som varumärkesansvarig på Consid.I vår kommentar till intervjun tar vi upp några faktorer som vi uppfattar som avgörande för Beatrices framgång: energi, attityd, frihet och förtroende. För en person med rätt attityd skapar stor frihet också stort ansvar. I avsnittet berättar Kim om hur författaren till boken ”The Motivation Manifesto” Brendon Burchard beskriver ett helt nytt sätt att arbeta med dina mål. Att överge S.M.A.R.T målen och börja jobba med D.U.M.B mål, som står för: Drömbaserade, Upplyftande, Metodbaserade, Beteendetriggande. Hur behandlar du dina egna drömmar? Gör du som Beatrice, eller väljer du att kasta bort dem för att du inte tror att de kan bli verklighet?