223 Andreas Miller, del 1

0,00 kr

Under Almedalsveckan mötte vi Ledarnas förbundsordförande Andreas Miller. Som ansvarig för Sveriges fackliga chefsorganisation står Andreas i regelbunden kontakt med tusentals ledare och chefer genom olika undersökningar och besök på arbetsplatser etc. I denna fösta del av intervjun frågar vi Andreas vad det var som väckte hans eget intresse för ledarskap och vilka hans drivkrafter är som ledare. Med sin långa erfarenhet från olika  ledande roller inom Sveriges Radio under ca 25 år är vi också nyfikna på om han själv känner att han kunnat motsvara sin nuvarande organisations djärva vision: ”Alla har en bra chef”.