• Gäster
  • 222 Live från Almedalen 2022

222 Live från Almedalen 2022

0,00 kr

Tillsammans med Julia Karhu från Välmåendepodden föreläste vi på Almedalen under rubriken Välmående och Lönsamhet - en självklar eller omöjlig kombination? I avsnittet som vi spelade in i slutet av vår föreläsning lyfter vi frågor som: Hur medvetna är vi om vad som skapar välmående i arbetet? Och hur kan du som ledare främja välmående hos dina medarbetare utan att göra avkall på lönsamhetsmålen? Du får som vanligt praktiska tips blandat med tankar och teorier från Magnus och Kim, tillsammans med vår gäst Julia!