221 Ylva M Andersson

0,00 kr

Ylva M Andersson har 30 års erfarenhet av affärsmässigt ledarskap i olika branscher. Inte minst från den på många sätt tuffa mediebranschen. I sin bok Leda i ständig förändring delar hon med sig av en stor mängd verktyg för ett praktiskt ledarskap, som klarar vår tids högt ställda krav. I avsnittet möter vi Ylva i ett samtal om hur du som ledare kan bli bättre rustad och om vad Ylva ser som mest avgörande för ledare i en tid som präglas av förändring och nyorientering.
Läs mer om Ylva M Andersson sidan https://maystrategies.se/leda-i-standig-forandring/.